Úřední deska

Od 7. 12. 2020 ve škole probíhá prezenčně praktická výuka, teoretická výuka probíhá prezenčně nebo distančně - podle domluvy (podle instrukcí vyučujících). Při pobytu ve škole je stále nutné dodržovat protiepidemická nařízení.

Od středy 25. 11. 2020 je povolena prezenční praktická výuka všech oborů a ročníků ve skupinách do 20 studentů a teoretická výuka závěrečných ročníků - náhrady výuky a klasifikace. První a druhé ročníky chodí pouze na praktickou výuku, v teoretické výuce pokračují z rozhodnutí vlády dál v distanční výuce - ve škole jsou možné pouze individuální konzultace po domluvě.

Od 2. 11. 2020 do odvolání pokračuje z nařízení vlády zákaz osobní přítomnosti studentů ve škole. Veškerá výuka v denní i kombinované formě bude probíhat distanční (dálkovou) formou studia. Distanční výuka je stejně jako prezenční ze zákona povinná. Provoz školy je omezen, úřední dny jsou vždy PO a ST 8:00 – 12:00, kdy je vstup povolen pouze po předchozí domluvě.

Od 14. 10. do 1. 11. 2020 platí z nařízení vlády zákaz osobní přítomnosti studentů ve škole.

Od 5. 10. do 13. 10. 2020 platí z nařízení KHS zákaz osobní přítomnosti studentů ve škole s výjimkou praktické výuky.

Používání roušek v prostorách školy 
Od 10. 9. 2020 je z nařízení vlády povinné použití roušek (zakrytí úst a nosu) ve všech vnitřních společných prostorech školy. Od 18. 9. 2020 jsou roušky povinné i při výuce v učebnách.
 
3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - informace zde

Další informace zde

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Management sportovních aktivit  zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení podle vzdělávacích programů:

Bezpečnost obyvatelstva - denní forma studia zde

Bezpečnost obyvatelstva - kombinovaná forma studia  zde

Cestovní ruch zde

Diplomovaná dentální hygienistka - denní forma studia zde

Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná forma studia zde

Diplomovaný oční optik- denní forma studia zde

Diplomovaný oční optik - kombinovaná forma studia zde

Diplomovaný zubní technik zde

Management sportovních aktivit zde

Sociální práce - denní forma studia zde

Sociální práce - kombinovaná forma studia zde

Systémový administrátor - denní forma studia zde

Systémový administrátor - kombinovaná forma studia zde

Veřejná správa - denní forma studia zde

Veřejná správa - kombinovaná forma studia zde

 

Školní řád platný od 1. září 2020:

Harmonogram školního roku 2020/2021:
Harmonogram_2020.xls (57 kB)

Sazebník poplatků pro studenty platný od 1. února 2019:
Sazebnik_2019.pdf (950 kB)

Aktuální informace a dokumenty k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021:
PZ_podrobne_informace_2020.pdf (544 kB)
PZ_pokyny_2020.pdf (721 kB)
PZ_dotazy_kontakty_2020.pdf (440 kB)

Kariérové poradenství

V rámci kariérového poradenství nabízíme studentům naší školy pomoc při volbě povolání, při plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání. Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení.

Cílem našeho kariérního centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy naší školy pro vstup na trh práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je zajištění úspěšnosti absolventů na trhu práce.

Během individuální kariérové konzultace můžete přijít probrat:

  • možnosti uplatnitelnosti ve Vámi vybraném oboru
  • aktuální možnosti navazujícího studia na VŠ
  • tvorbu životopisu, motivačního dopisu
  • přípravu na pohovor, sebeprezentaci
  • otázky Vašeho rozhodování ohledně kariéry

Poradenství můžete využít i v případě, že se nacházíte v obtížné studijní situaci nebo máte potíže se studiem. Většina těžkostí se dá řešit, nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat co nejdříve. 

Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě studijního oboru.

Kontaktujte nás

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, které poskytujeme pro studenty zdarma, domluvte si individuální konzultaci. Termín konzultace lze domluvit na níže uvedeném kontaktu, elektronicky, osobně nebo telefonicky.

Konzultační hodiny

Nejsou pevně stanoveny, záleží na individuální domluvě. Konzultace trvají obvykle 1 hodinu.

Kariérový poradce

Mgr. Helena Layerová
mobil: +420776008126
tel.: +420377534450

Inspekční a výroční zprávy

Výroční zprávy:

Vyrocni_zprava2018-2019.pdf (3,8 MB)
Vyrocni_zprava2017-2018.pdf (7,2 MB)
Vyrocni_zprava2016-2017.pdf (5,1 MB)
Vyrocni_zprava2015-2016.pdf (3,4 MB)
Vyrocni_zprava2014-2015.pdf (3,2 MB)

Inspekční zprávy:
Inspekcni_zprava_2017.pdf (1,8 MB)
Inspekcni_zprava_2014.pdf (728 kB)

Česká školní inspekce - protokol:
CSI_protokol_2017.pdf (1,2 MB)

GDPR

Povinný dokument o zpracování osobních údajů naší organizací:
GDPR_zpracovani_osobnich_udaju.pdf (422kB)

Závazná směrnice vedení školy:
GDPR_smernice.pdf (502kB)

Řekli o nás

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.