Úřední deska

 

Školní řád platný od 1. září 2020:
 
Harmonogram školního roku 2023/2024

 

Sazebník poplatků pro studenty platný od 1. září 2022:
Sazebnik_2022.pdf (950 kB)


 

Kariérové a školní poradenství

Školní poradenské pracoviště, kariérové poradenství

Pracoviště je zřízeno podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje poradenské služby ve škole uchazečům o studium, studentům a absolventům školy. Poskytování služeb je bezplatné.

Služby jsou poskytovány pouze na žádost studenta nebo absolventa, případně na základě žádosti jiných školských zařízení nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje s vedoucími oborů, s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především zajištění kariérového poradenství, vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb studentů, prevence rizikového chování, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby kladou důraz na naprostou důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

 • kariérové poradenství,
 • podpora studentů se vzdělávacími obtížemi,
 • prevence školního neúspěchu,
 • podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných studentů,
 • metodická podpora učitelů,
 • prevence rizikového chování,
 • včasná intervence při problémech studentů,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními.

V rámci poradenství nabízíme uchazečům a studentům naší školy pomoc při volbě povolání, při plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání. Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení.

Cílem našeho kariérového poradenského centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy naší školy pro vstup na trh práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je zajištění úspěšnosti absolventů na trhu práce.

Během individuální kariérové konzultace můžete přijít probrat:

 • možnosti uplatnitelnosti ve Vámi vybraném oboru,
 • aktuální možnosti navazujícího studia na VŠ,
 • tvorbu nebo úpravu životopisu,
 • tvorbu nebo úpravu motivačního dopisu,
 • přípravu na pohovor, sebeprezentaci,
 • otázky Vašeho rozhodování ohledně kariéry.

Poradenství můžete využít i v případě, že se nacházíte v obtížné studijní situaci nebo máte potíže se studiem. Většina těžkostí se dá řešit, nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat co nejdříve. 

Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě studijního oboru.

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, které poskytujeme pro uchazeče i studenty zdarma, domluvte si individuální konzultaci. Termín konzultace lze domluvit na níže uvedeném kontaktu, elektronicky, osobně nebo telefonicky.

Konzultační hodiny: PO 14:00 – 15:00 hodin, je nutné se ohlásit předem. Lze domluvit individuální termín. Konzultace trvají obvykle 1 hodinu.

Kariérový poradce, školní metodik prevence:

Mgr. Helena Layerová
– pro obory Sociální práce, Systémový administrátor IT, Dilomovaný oční optik,
Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný zubní technik
mobil: +420776008126
tel.: +420377534450
 

Kariérový poradce:

Mgr. Vladimír Kalina
– pro obory Veřejná správa, Bezpečnost obyvatelstva, Cestovní ruch, Management sportovních aktivit
tel.: +420377534450

Inspekční a výroční zprávy

Výroční zprávy:

Inspekční zprávy:
Inspekcni_zprava_2017.pdf (1,8 MB)
Inspekcni_zprava_2014.pdf (728 kB)

Česká školní inspekce - protokol:
CSI_protokol_2017.pdf (1,2 MB)

GDPR

Povinný dokument o zpracování osobních údajů naší organizací:
GDPR_zpracovani_osobnich_udaju.pdf (422kB)

Závazná směrnice vedení školy:
GDPR_smernice.pdf (1 MB)

Řekli o nás

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.