Vize a koncepce školy

VIZE ŠKOLY

Připravit samostatné a všestrannými kompetencemi vybavené odborníky, kteří se co nejlépe uplatní na trhu práce. Dáváme šanci každému uchazeči, ale produkovat chceme prioritně kvalitu. Důraz klademe na praktické dovednosti a odborné znalosti. Pracujeme se studenty tak, aby se naučili rozvíjet a uplatnit svůj potenciál.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Hlavním záměrem školy je zajistit svým absolventům vysoký kredit na trhu práce, tzn. kvalitně realizovat a rozvíjet své vzdělávací programy, zajistit kvalitní odbornou výuku a odbornou praxi vedenou erudovanými odborníky.

Jsme zaměřeni na profesní vzdělávání, v současnosti realizujeme devět tříletých vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho šest kromě denní i v kombinované formě studia - Sociální práce, Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Systémový administrátor IT a  Veřejná správa; v denní formě pak vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Management sportovních aktivit a Cestovní ruch.

Vzhledem k praktickému zaměření jsou absolventi školy žádáni na pracovním trhu a jejich úspěšnost při pracovním uplatnění je vysoká. Zaměstnavatelé oceňují především jejich praktické dovednosti.

CÍLE A PRIORITY ŠKOLY

 • Pokračovat v dlouholeté tradici školy, zvyšovat kvalitu vzdělávání.
 • Rozvíjet spolupráci s VŠ, které nabízí vzdělávání v obdobných programech, pro zajištění zvýšené prostupnosti.
 • Využít dobré materiální vybavení školy, dále ho rozvíjet a modernizovat.
 • Modernizovat a rozvíjet informační technologie školy.
 • Spolupracovat s městem Plzeň, Plzeňským krajem a Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, jíž jsme členem.
 • Spolupracovat s AVOŠ, profesními organizacemi a úřady státní správy.
 • Rozvíjet spolupráci s ostatními VOŠ.
 • Prohlubovat spolupráci s odborníky a institucemi z praxe.

Oblast pedagogická

 • Aktualizovat vzdělávací programy podle požadavků praxe - příprava akreditačních žádostí.
 • Zajistit prostupnost vzdělávacích programů s bakalářskými programy příbuzných oborů.
 • Udržet a zvyšovat kvalitu výuky, provádět pravidelné hodnocení kvality výuky (hospitační činnost, evaluace výuky studenty).
 • Klást důraz na uplatnění absolventů v praxi.
 • Zpracovávat učební materiály, rozvíjet e-learning pro kombinovanou formu studia.
 • Zlepšit využívání online prostředí pro aktivní práci studentů.

Oblast materiálně-technická

 • Průběžně doplňovat moderní výukové pomůcky pro rozvoj jednotlivých oborů.
 • Průběžně doplňovat odbornou knihovnu.
 • Průběžně modernizovat vybavení  IT, odborných učeben a laboratoří.
 • Zdokonalovat informační systém školy  - Škola OnLine.
 • Hledat možnosti pro uskutečnění projektového záměru dokončení celkové rekonstrukce školní budovy včetně zateplení a přístavby.
 • Zajistit moderní audiovizuální techniku pro kvalitní výuku ve všech učebnách a výbornou konektivitu v celé budově.

Oblast personální

 • Zajistit výuku kvalifikovanými pedagogy, odborníky z praxe.
 • Podporovat vzdělávání pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, profesní růst, prohlubování kvalifikace.
 • Klást důraz na týmovou práci ve škole.
 • Provádět pravidelná školení BOZP a PO.

Oblast propagace a spolupráce školy

 • Prohlubovat spolupráci s celou zaměstnavatelskou sférou v Plzeňském regionu.
 • Rozvíjet spolupráci s městem Plzeň, Plzeňským krajem a Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, jíž jsme členem.
 • Spolupracovat se SŠ nejen našeho regionu v oblasti propagace naší vzdělávací nabídky.
 • Spolupracovat s humanitními a charitativními organizacemi.
 • Pravidelně aktualizovat webové stánky školy.
 • Pořádat Dny otevřených dveří.
 • Informovat veřejnost o činnosti školy, medializovat akce studentů.
 • Podporovat spolupráci odborníků z praxe při výuce a při absolutoriích.
 • Navazovat zahraniční spolupráci pro nové vzdělávací programy.
 • Aktualizovat marketingové strategie školy, propagaci školy zaměřit i mimo region.

Řekli o nás

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.