Vzdělávací programy

Parametry vzdělávacího programu 

Sociální práce

Vzdělávací program 75-32-N/01

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu zde.

Profil absolventa vzdělávacího programu zde.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Přijímací zkoušky
bez přijímacích zkoušek

Roční školné pro denní formu studia:
1. ročník:   3.000,- Kč
2. ročník: 19.000,- Kč
3. ročník: 19.000,- Kč
(školné je každoročně splatné ve dvou splátkách)
 
Roční školné pro kombinovanou formu studia:
1. ročník: 19.000,- Kč
2. ročník: 19.000,- Kč
3. ročník: 19.000,- Kč
(Pro uchazeče 1.ročníku školního roku 2018/19 je školné zvýhodněno na 3.000 Kč/rok po celou dobu studia. Školné je každoročně splatné ve dvou splátkách).

 

Učební plán denní formy studia je k dispozici zde

Učební plán kombinované formy studia je k dispozici zde

Možnosti uplatnění
Budoucí absolventy tohoto oboru připravujeme pro práci tak, aby uměli na vysoké úrovni provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat přijatá státní sociální opatření, sociální rehabilitaci a resocializaci klientů v různých veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby obyvatelstvu.

Praktickou výuku zajišťují odborníci na následujících pracovištích: ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost.