Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Úvodem o škole

 

Úvodní slovo ředitelky školy

...k nabídce oborů

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecké 35 pro Vás ve školním roce 2019/2020 otevře devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho pět v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a Veřejná správa. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia. Vzdělávací program Diplomovaná dentální hygienistka bude možné ve školním roce 2019/2020 studovat pouze v kombinované formě.

V denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Systémový administrátor IT, Management sportovních aktivit a Cestovní ruch. Již v současném školním roce 2018/2019 probíhá výuka vzdělávacího programu Systémový administrátor IT v denní i kombinované formě studia.

...k zaměření školy

Vyšší odborná škola je zaměřena především na profesní vzdělávání. Má velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je nově vybavena moderními počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu čítající cca 8 000 svazků odborné a studijní literatury, která je k dispozici i jako studovna a je vybavena počítači s připojením na internet.

....ke spolupráci s vysokými školami

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha, Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Rovněž pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA.

...a k tradici školy

Škola se zaměřuje nejen na svou základní činnost, kterou je poskytování vzdělání na úrovni vyššího odborného školství, ale je úspěšná i při zadávání projektů z programu OP VK a ROP.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která se dobře stará o profesní a osobní rozvoj studentů zejména denního studia. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity svých studentů.

O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy a na Facebooku.

PhDr. Jana Ajglová, ředitelka školy

Řekli o nás

Lukáš Janerla, DiS.

oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit a konsolidovat dosavadní znalosti. Díky studiu jsem získal nové zkušenosti a širší rozhled. Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu, kde bych mohl lépe zhodnotit své znalosti a zkušenosti. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi vč. základu managementu.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Káča Jannová

absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník, externí spolupracovník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích u pana Bureše a pana Tesaře, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškeré mé očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.