Aktuality, úvod
Úvodem o škole 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecké 35 pro Vás ve školním roce 2018/2019 otevře devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho pět v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a Veřejná správa. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky  pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia. Nově od školního roku 2018/2019 otevíráme vzdělávací program Diplomovaná dentální hygienistka.

denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Systémový administrátor IT, Management sportovních aktivit a Cestovní ruch. Od školního roku 2018/2019 je nově otevřen vzdělávací program Systémový administrátor IT v kombinované formě studia.

Vyšší odborná škola je zaměřena především na profesní vzdělávání. Má velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je nově vybavena moderními počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu čítající cca 8 000 svazků odborné a studijní literatury, která je k dispozici i jako studovna a je vybavena počítači s připojením na internet.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha, Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Rovněž pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA.

Škola se zaměřuje nejen na svou základní činnost, kterou je poskytování vzdělání na úrovni vyššího odborného školství, ale je úspěšná i při zadávání projektů z programu OP VK a ROP.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která se dobře stará o profesní a osobní rozvoj studentů zejména denního studia. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích  a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity svých studentů.

O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy a na Facebooku.

PhDr. Jana Ajglová
   ředitelka školy