Home

Vzdělávací akce bude probíhat od února 2012 do ledna 2013.

Bližší informace o akreditovaném kvalifikačním kurzu „Zdravotně sociální pracovník“ zde.

Další informace o vzdělávací akci:

 
Mgr.  Helena Layerová
tel.: +420 377 534 450
layerova@vosplzen.cz

 
Prohlubování  a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech.