Aktuality

Exkurze na kliniku očního lékařství FN v Plzni a návštěva ordinace očního lékaře

V měsících říjnu a listopadu 2012 navštívili studenti 3. ročníku DOO klinická pracoviště očního lékařství FN v Plzni a ordinaci oční lékařky MUDr. Topinkové.
Dne 17. října 2012 se studenti zúčastnili prohlídky očního oddělení FN v Plzni, kde se za metodického vedení staniční sestry Šimanové seznámili s provozem oční ambulance, lůžkového oddělení a dále pracoviště ortoptiky a pleoptiky.
13. listopadu 2012 přijala studenty 3. ročníku DOO ve své soukromé ordinaci MUDr. Anna Topinková. Studenti měli možnost se seznámit s praxí oční lékařky, která se zaměřuje především na problematiku dětských pacientů a aplikace kontaktních čoček. Její ordinace přímo spolupracuje s pracovištěm oční optiky, takže studenti poznali součinnost a provázanost praxe očního lékaře a očního optika.
Přiložené fotografie ukazují velký zájem studentů o obě akce.

zpět ...