Akce, exkurze a projektové dny studentů leden – duben 2024

16. ledna se uskutečnil projektový den 1. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka: Preventivní program péče o zoubky pro děti v MŠ.

16. – 17. ledna: naše studentky oboru Diplomovaný zubní technik Barbora Břendová a Sabina Fastová se zúčastnily soutěže Ústecký Dent v kresbě a modelaci zubů. Studentka Sabina Fastová se umístila v kresbě na 7. místě, v modelaci zubů pak byla na 15. místě Barbora Břendová. Moc jim děkujeme za reprezentaci naší školy!

30. ledna: studenti oboru Management sportovních aktivit zavítali na Veletrh práce a vzdělávání, kde měli možnost získat nové kontakty pro případnou další spolupráci v tomto oboru.

5. února: 3. ročník oboru Diplomovaný zubní technik navštívil kliniku LABS1503 v Praze. Děkujeme paní Slávce Pelikánové, Lucii Kindlové, Kristýně Morávkové a Barče Bomerové za prezentace pracovních postupů na klinikách, za prohlídku kliniky DentaLabs, včetně návštěvy zubní laboratoře vybavené nejmodernějšími technologiemi a možnost vyzkoušet si práci s intraorálním skenerem.

13. –.16. února proběhl praktický zimní kurz studentů 1. ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva, který byl v rámci fyzické přípravy studentů završen výstupem na Sněžku.

16. –18. února se konalo mistrovství České republiky dospělých v halové lukostřelbě. Student oboru Management sportovních aktivit Jan Dobrý se stal mistrem ČR v jednotlivcích i družstvech. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších, nejen sportovních úspěchů!

27. února proběhla exkurze oboru Bezpečnost obyvatelstva v krytu FN Plzeň a 29. února studenti absolvovali (v rámci přípravy na armádní praxi) 17 km pochod.

6. března předmět Cestovní ruch zavedl studenty k Bolevecké kaskádě, která se stala cílem pro průvodcovskou činnost oboru Management sportovních aktivit. Počasí bylo tentokrát nepřívětivé a tak je na konci čekala i sladká odměna…

8. března zástupkyně firmy Philips Sonicare, paní Lenka Malíková, DiS., představila studentům oboru Diplomovaný zubní technik elektrické zubní kartáčky. Díky praktickým ukázkám se zubní laboratoře změnily ve “včelí úly”

8. března proběhla také exkurze Veřejné správy, Cestovního ruchu a Sociální práce do Senátu Parlamentu České republiky. Exkurzi ještě doplnila 13. března beseda s našimi plzeňskými senátory ve škole.

9. – 10.března se studenti i vyučující oboru Diplomovaný oční optik zúčastnili veletrhu OPTA v Brně, aby získali přehled o novinkách a trendech v oboru. Součástí byly také odborné přednášky a výstava brýlového designu. Následující pracovní den dopoledne experimentovali v odborné učebně pedagogické fakulty ZČU na fyzikálních pokusech v oblasti světelného záření.

12. března se uskutečnil projektový den oboru Systémový administrátor IT. V rámci projektu Akademie Hospodářské komory PK pod názvem “Výběr povolání bez stereotypů v Plzeňském kraji“ poznaly studentky z plzeňských středních škol výuku hw a sw a vyzkoušeli si pod vedením studentů programování PC her.

12. března se uskutečnil projektový den oboru Cestovní ruch a Management sportovních aktivit: „Krásy Šumavy“. Procházku na Černé a Čertovo jezero vřele doporučují.

I u oboru Systémový administrátor IT se najdou sportovní nadšenci, kdy v rámci volitelného předmětu Sportovní aktivita chodili v nepříznivých dnech na plavání do nově rekonstruovaného lochotínského bazénu a při lepším počasí sportovali venku a rádi si zahráli fotbal, nohejbal, tenis a taktéž zkoušeli i jógu.

18. března absolvovali v rámci praktické výuky studenti 1. a 2. ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva praktický výcvik v Brdech. V následujících dnech při praktické výuce kriminalistiky poznávali způsoby ohledávání místa trestného činu a také se pod vedením strážníků učili měření rychlosti v obci.

21. března: Veřejná správa na exkurzi v Centrálním nákupu Plzeňského kraje – druhého ročníku a jejich odborného vyučujícího Mgr. Václava Váchala se ujala ředitelka organizace Mgr. Bc. Jana Dubcová, která vysvětlila základní smysl a postavení instituce a předestřela její národní i evropskou prestiž a její strukturu. Následně proběhla prezentace s výkladem v podání Ing. Silvie Hodanové – vedoucí úseku personálního a finančního, úseku veřejných zakázek, centrálních veřejných zakázek a dynamického nákupního systému. Za nahlédnutí do chodu organizace děkujeme!

24. března se v prostorách DEPO 2015 konala akce Světový den ústního zdraví, kde naše studentky oboru Diplomovaná dentální hygienistka spolu s vyučujícími oboru pomáhaly s její organizací.

28. března se studenti oboru Diplomovaný oční optik podívali do výroby i návštěvnického centra Rodenstocku, kde měli možnost vyzkoušet si DNEye scanner.

3. – 5. dubna: skupina studentů školy, především z oborů Veřejná správa a Cestovní ruch, vyrazila na poznávací zájezd do “evropského” Štrasburku. Navštívili sídlo parlamentu EU, Evropský soud pro lidská práva a další místa. Na zpáteční cestě proběhla zastávka v záchranné stanici zvířat TierArt. Zájezd připravila a vedla studentka prvního ročníku Cestovního ruchu Sára.

9.4. – 11.4. Jižní Čechy – Prachaticko, turisticko-poznávací zájezd s poznáváním jižních Čech. Ubytování v hotelu Koruna v historickém centru Prachatic. Beseda s majitelkou hotelu a restaurace. Prohlídka města a památek. Výstup na rozhlednu Libín (1096m). Po náročném výšlapu většinou následuje zasloužená odměna – cukrárna, bazén a vířivka. Role průvodců náramně sedla studentům Cestovního ruchu. Zajímavá byla i komentovaná prohlídka státního okresního archivu.

10. dubna v rámci předmětu Komunikace se první ročníky oborů Bezpečnost obyvatel a Veřejná správa zúčastnili exkurze do Českého rozhlasu Plzeň, kterým je provedla paní Martina Skutková z marketingu a PR rozhlasu.

15. dubna proběhla exkurze první ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva na Dopravním inspektorátu v Plzni-Bory.

24. dubna proběhla další akce pro obor Diplomovaný oční optik – studentky třetího ročníku si poslechly prezentaci firmy Alcon, jedničky na trhu s kontaktními a nitroočními čočkami.


  zpět

Řekli o nás

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.