Šablony II 

Naše škola realizuje v průběhu roků 2018-2020 (od 1.2.2018 do 29.2.2020) projekt „Šablony II”, který je spolufinancován z finančních prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 

02_16_035

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu:

Šablony II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109

 


Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, jehož rozpočet je 777.012,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. 

Hlavním cílem projektu "Šablony II”je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradentství, spolupráci se zaměstnavateli, dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, zejména prostřednictví podpory jejich kontaktu s praxí a přenášení aktuálních poznatků z praxe do výuky na naší škole, díky podpoře realizaci stáží pedagogů školy u zaměstnavatelů. 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.