Vzdělávací programy

Parametry vzdělávacího programu 

Systémový administrátor IT

 
Vzdělávací program 26-47-N/16
 
 
Forma studia: denní, kombinovaná
 
Charakteristika vzdělávacího programu zde. 
 
Profil absolventa vzdělávacího programu zde.
 
Podmínky přijetí ke studiu
Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a stanovených zdravotních hledisek (doložení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání definované ve Sbírce zákonů č. 211/2010 příloha č. 2, odstavec 3.a 22.- nepřítomnost prognosticky závažných onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů; prognosticky závažných poruch vidění zorného pole nebo barvocitu u uchazeče).
 
Přijímací zkoušky
bez přijímacích zkoušek
 
Roční školné 
1. ročník:   3.000,- Kč
2. ročník: 19.000,- Kč
3. ročník: 19.000,- Kč
(školné je každoročně splatné ve dvou splátkách)
 

Učební plán denní formy studia je k dispozici  zde

Učební plán kombinované formy studia je k dispozici zde.
 
Možnosti uplatnění absolventa:
Absolvent najde uplatnění ve většině firem, které využívají více počítačů. Uplatní se především jako správce počítačové sítě, IT technik a programátor. Absolvent umí pracovat s databázemi, vytvářet a spravovat webové stránky firmy, včetně grafického návrhu. Na základě znalostí a zkušeností nabytých v rámci studia dále může student založit vlastní firmu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a nabízet vlastní služby v dané oblasti IT.
 
Speciální počítačová učebna oboru Systémový administrátor IT je mj. vybavena pokusným serverem, počítačovými stanicemi značky HP, notebooky, mobilními zařízeními – tablety značky Samsung a HP, síťovými prvky – wifiroutery, switche, dále např. NAS server QNAP TS-412, programovatelná stavebnice Lego, a nechybí ani výrobky značky Apple (počítač APPLE iMAC MD093CZ/A, Apple iPad MD527SL/A). Podrobnější informace týkající se technického vybavení této učebny naleznete zde.