Vzdělávací programy

Vzdělávací programy 

Instagram

    VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
   FORMA STUDIA
KÓD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Bezpečnost obyvatelstva
 denní, kombinovaná
 68-42-N/06
Cestovní ruch  denní  65-43-N/01
Diplomovaný oční optik
 denní, kombinovaná
                   39-43-N/02
Diplomovaný zubní technik
            denní
53-44-N/11
Management sportovních aktivit
            denní
                   64-31-N/07
Sociální práce
 denní, kombinovaná
                   75-32-N/01
Systémový administrátor IT
            denní
                   26-47-N/16
Veřejná správa  denní, kombinovaná                    68-43-N/05
 

Uchazečům o studium na naší škole nabízíme mimo termíny Dnů otevřených dveří osobní návštěvu v prostorách školy. V případě zájmu napište na e-mailovou adresu referentky studijního oddělení paní Hodkové  hodkova@vosplzen.cz  termín Vaší návštěvy a obor, o který máte zájem. Odpoví Vám vedoucí oboru a potvrdí termín návštěvy.

Vzdělávací programy dle § 6 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů jsou zpřístupněny na studijním oddělení školy. Do vzdělávacích programů je možné nahlížet a pořizovat si z nich opisy nebo výpisy.