Vzdělávací programy

Vzdělávací programy 

Instagram

    VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
   FORMA STUDIA
KÓD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Bezpečnost obyvatelstva
 denní, kombinovaná
68-42-N/06
Cestovní ruch  denní 65-43-N/01
Diplomovaná dentální hygienistka  denní, kombinovaná 53-41-N/31
Diplomovaný oční optik
 denní, kombinovaná
39-43-N/02
Diplomovaný zubní technik
            denní
53-44-N/11
Management sportovních aktivit
            denní
64-31-N/07
Sociální práce
 denní, kombinovaná
75-32-N/01
Systémový administrátor IT
 denní, kombinovaná
26-47-N/16
Veřejná správa  denní, kombinovaná 68-43-N/05
 

Uchazečům o studium na naší škole nabízíme mimo termíny Dnů otevřených dveří osobní návštěvu v prostorách školy. V případě zájmu napište na e-mailovou adresu referentky studijního oddělení paní Hodkové  hodkova@vosplzen.cz  termín Vaší návštěvy a obor, o který máte zájem. Odpoví Vám vedoucí oboru a potvrdí termín návštěvy.

Vzdělávací programy dle § 6 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů jsou zpřístupněny na studijním oddělení školy. Do vzdělávacích programů je možné nahlížet a pořizovat si z nich opisy nebo výpisy.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. vydává rovněž EUROPASS, tj. dodatek k diplomu absolventa VOŠ. Europass je jednotný celoevropský doklad o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech a odborné kvalifikaci. Tento doklad usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a významu diplomu v cizině. Tím se výrazně zvyšuje šance na uplatnění absolventa na trhu práce v zahraničí.