Výhody VOŠ

Výhody VOŠ 

 • Zaměření na výstupy požadované praxí

 • Specializované obory s důrazem na praxi

 • Přijetí bez přijímacích zkoušek

 • Studium na zkoušku

 • Prospěchové stipendium

 • Poskytujeme kariérové poradenství

 • Už v průběhu studia získání kontaktů na zaměstnavatele nebo přímo zaměstnání

 • Uznání studia VOŠ - absolvent většiny oborů VOŠ má možnost pokračovat ve studiu na VŠ ve zkrácené formě – již za rok získání Bc. titulu

 • Studium VOŠ odpovídá zavedeným odborným college v USA, které mají všude ve světě dlouhou tradici

 • Výuka vedená především profesionály z praxe

 • Osobní, individuální přístup

 • Zaměření na preference a potřeby studenta

 • Úprava formy studia podle potřeb studenta 

 • Malé studijní skupiny

 • Rodinné prostředí

 • Výběr z mnoha zajímavých oborů

 • Výuka cizích jazyků, kterou lze zvládnout

 • Možnost účasti na mnoha akcích, exkurzích a kurzech

 • E-learning

 • Podpora fyzické připravenosti absolventů (permanentka do Fitness Galerie Slovany zdarma)

 • VOŠ vydává dodatek k diplomu absolventa VOŠ - EUROPASS