Kontakt

Kontakt 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21  Plzeň

tel.: 377 534 450 - vrátnice školy, 734 567 554; 373 034 101 - sekretariát školy, 373 034 102 - studijní oddělení
e-mail: info@vosplzen.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 278661671/0300
IČO: 64830225

 

Mgr. Simona Štruncová - jednatelka společnosti 

Jiří Winkelhőfer - jednatel společnosti                 

Jan Přecechtěl, MBA - jednatel společnosti