Aktuality

Zvýhodněné školné pro kombinovanou formu studia oboru Sociální práce

Školné pro uchazeče přijaté do 1. ročníku kombinované formy studia vzdělávacího programu Sociální práce bude po celou dobu studia ve výši 3.000 Kč/rok. Studium je organizováno s ohledem na časové možnosti uchazeče, probíhá ve třech víkendech za semestr, využívá též e-learningové podpory. Více informací naleznete na webových stránkách školy zde.

zpět ...