Aktuality

Orientační den pro ZŠ Podmostní a Tachovská

Dne 17. října proběhla velká akce organizovaná oborem Management sportovních aktivit. Studenti třetího ročníku pod vedením Mgr. Jana Štiky uspořádali Orientační den pro ZŠ. Úkolem studentů bylo v rámci předmětů Kartografie a orientace v terénu a Hry v přírodě připravit celodenní akci pro speciální ZŠ Podmostní a Tachovská. Studenti plánovali trasu, 11 stanovišť s úkoly, připravovali metodické materiály, informovali zástupce ZŠ a VOŠ. Na místě vše připravovali, instruovali mentory z řad svých spolužáků MSA1 a MSA2. Každý ze studentů oboru management sportovních aktivit vedl svoji skupinu žáků po celé trase a všech úkolech. Na závěr dne studenti připravili pro všechny oheň a opékání buřtů, proběhlo vyhodnocení a rekapitulace akce. Na celé akci se podílelo 19 studentů MSA a 40 žáků ZŠ se svým pedagogickým doprovodem. Studenti si kromě činností při přípravě a průběhu akce vyzkoušeli práci s dětmi se speciálními vzdělávacími dovednostmi.

Zástupkyně ředitele ZŠ a zúčastnění pedagogové hodnotili akci jako velmi zdařilou. Studenti naší VOŠ si s pořádáním akce poradili na výbornou. Příprava a realizace celé akce zabrala na 24 výukových hodin.

zpět ...

orientacni den-1.jpg orientacni den-2.JPG orientacni den-3.jpg