Aktuality

Prohlédněte si videa z výuky

Při výuce předmětu Technické vybavení se studenti prvního ročníku vzdělávacího programu Systémový administrátor IT po úvodní přednášce odborného vyučujícího PhDr. Petra Simbartla, Ph.D. prakticky seznamují s počítačovými komponenty, jejich osazením a montáži do počítačové skříně.

Další videoklip  je z výuky studentů vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik pod vedením MUDr. Michala Janeka, kdy pomocí štěrbinové lampy studenti zkoumali stav předního a zadního segmentu oka u klienta před plánovanou aplikací kontaktní čočky. Emeritní primář MUDr. Janek patří mezi špičkové lékaře v oblasti oční mikrochirurgie. Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulsifikací, za svůj profesní život odoperoval přes 25 000 pacientů. V r. 2008 obdržel od České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie nejvyšší ocenění – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice. Od roku 2014 je čestným členem České oftalmologické společnosti.

zpět ...