Aktuality

Slavnostní předání diplomů našim absolventům

Dne 20. června proběhlo slavnostní vyřazení a předání diplomů našim absolventům v oborech Diplomovaný oční optik, Sociální práce, Systémový administrátor IT, Diplomovaný zubní technik, Bezpečnost obyvatelstva a Management sportovních aktivit na plzeňské radnici.

Ještě jednou všem absolventům blahopřejeme a přejeme úspěšný start do nové etapy života!

zpět ...

DOO-1.JPG DOO-2.JPG DOO-3.JPG DOO-4.JPG DOO-5.JPG DOO-6.JPG DZT-1.JPG DZT-2.JPG SP-1.JPG SP-2.JPG SP-3.JPG SP-4.JPG BEO-1.JPG BEO-2.JPG