Aktuality

Šance pro absolventy vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva

Až do roku 2022 vláda počítá s náborem 4000 nových policistů (viz zde). Studium vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva na naší VOŠ umožňuje vyšší odborné vzdělání budoucího příslušníka bezpečnostního sboru (např. policisty) a tím, dle zákona o služebním poměru, postup do vyšších pracovních pozic.

Zároveň na naší vyšší odborné škole student získá odbornou praxi u některých bezpečnostních sborů ČR.

Jelikož je o tento vzdělávací program na naší škole každoročně velký zájem, posílejte přihlášky do 1. kola přijímacího řízení co nejdříve, avšak nejdéle do 22. června.

Podrobnější informace o tomto vzdělávacím programu najdete zde

zpět ...