Pro uchazeče

Podrobný přehled informací 

 

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. 1. 2018: 11:00 – 17:00 hodin
28. 2. 2018: 11:00 – 17:00 hodin
Termíny podání přihlášek ke studiu
1. kolo: do 31. 5. 2018
2. kolo: do 23. 8. 2018
3. kolo: do 26. 9. 2018
Přijímací zkoušky Na všechny obory bez přijímacích zkoušek
Termín zápisu od 1. ročníku
1. kolo: 26. 6. 2018
2. kolo:  3. 9. 2018
3. kolo: 5.10. 2018
Otevírané vzdělávací programy
Diplomovaný zubní technik – denní forma
Management sportovních aktivit – denní forma
Systémový administrátor IT – denní forma
Cestovní ruch – denní forma
Sociální práce – denní a kombinovaná forma
Diplomovaný oční optik – denní a kombinovaná forma
Bezpečnost obyvatelstva – denní a kombinovaná forma
Veřejná správa – denní a kombinovaná forma
Diplomovaná dentální hygienistka - denní a kombinovaná forma
Školné
19.000,- Kč za jeden školní rok
Diplomovaný zubní technik: 2. a 3. ročník – 26.000,- Kč
Při naplnění skupiny v denní formě studia minimálně 14 studenty je školné za 1. ročník ve výši 3.000,- Kč. Platí pro všechny obory.
Prospěchové stipendium V denní formě studia 50% sleva na školném v následujícím školním roce, podmínky pro získání stipendia zde.
Studium na zkoušku Uchazeč o něj musí písemně požádat nejpozději 10 dní před termínem zápisu. O žádosti rozhoduje ředitelka školy. Počet „studentů na zkoušku“ je v každé studijní skupině omezen. Školné uhradí student až na konci letního období – 15. 4. 2019. Pokud nechce ve studiu pokračovat, uhradí školné ve výši 500,- Kč.
Výše poplatku za přijímací řízení
Výše poplatku: 500,- Kč (platba ze zahraničí – poplatek 650,- Kč)
- číslo účtu: 278661671/0300
- variabilní symbol - rodné číslo uchazeče
Při více přihláškách ke studiu se hradí pouze 1 poplatek.
K přihlášce ke studiu nutno doložit
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
- úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
Uchazeči maturující v roce 2018 přiloží k přihlášce ke studiu kopii vysvědčení z 3. ročníku střední školy, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení předloží v den zápisu.
- doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení

 

Elektronickou přihlášku k přijímacímu řízení můžete vyplnit ZDE